Tráth Ceol – Ranganna Ceoil le haghaidh Rang 1 agus Rang 2

Tugann ár sráith ‘Tráth Ceol” deis go rang 1 nó rang 2 páirt a ghlacadh I ranganna ceoil lán le himeachtaí taitneamacha.

 

Chuireamar an sráith seo le chéile ar feath na cúiseanna seo a leanas

 

  1. Ionas go mbaineann na bpáistí taitneamh astu
  2. Chun tuiscint a thabhairt go príomhóidí and múniteoirí bunscoile faoin ábhar a bhíonn ar siúl againn inár ranganna ceoil
  3. Chun léiriú go bhfuil ár ranganna ar líne oideachasúil & taitneamhach
  4. Chun taispéant go bhful Gaeilge maith againn!

 

San iomlán tá ceithre físéan. Tá cur síos agus nasc go gach físéan curtha thíos againn.

 

Dia Dhaoibh

Sa físean seo deireann Kevin, ár múinteoir ceoil, haigh libh!

https://youtu.be/E8nw4GT5y8c

 

Imeacht 1 – Ná déan bualadh bos

Sa físean seo cuireann Kevin tús le cluiche rithime atá bunaithe ar an rann “ná dean bualadh bos”

https://youtu.be/i5HzlFdDHoI

 

Imeacht 2 – Comharthaí Láimhe

Sa físean seo beidh muid ag canadh. Úsáideann muid na comharthaí láimhe ón gcóras Kodaly san fiséan seo.

https://youtu.be/pIesNaJ-X7w

Imeacht 3 – Corprithim

Sa físean seo beidh na bpáistí ag díriú ar cúrsaí rithime agus ag baint úsáid as an corprrithim. Nuair atá seo déanta ag na bpáistí, seans gur féidir leo cleachtadh a dhéanmah ar na rithimí céanna le pé cnaguirlísí atá ar fáil ár scoil

https://youtu.be/Sa0UghBRHtk

 

 

Bhain na bpáistí (agus na múinteoirí) an taitneamh as na físeain. An bhfuil aon rud eile ar fáil?

Is féidir linn ranganna ceoil a chur ar fáil ar líne.

Conas a chuireann sibh na ranganna ar line ar fáil?

Tá dhá rógha ar fáil. Is féidir linn na ranganna a chur I láthair beo ar Zoom nó is féidir linn físeain réamhthaifeadta a chur le chéile.

Cé chomh fada a mhaireann na ranganna?

Is féidir ceardlann/ séisiún amháin a bhócail nó is féidir clár a mhaireann sé seachtaine a bhocáil.

Tá tuilleadh eolas uaim?

Cuir scairt orainn inniú le do thoil.