Scoileanna Eile

Thar na blianta, tá saineolas gnóthaithe ag an Mobile Music School i reáchtáil ceardlanna ceoil i scoileanna agus institiúidí oideachais eile.

Forbraíonn ár dteicnící múinteoireachta i gcónaí in éineacht lenár bhfoghlaim agus an curaclam scoile. Aithníonn an Roinn Oideachais an Mobile Music School mar Sholáthraí Cúrsaí Samhraidh. Cuireann muid ceardlanna inseirbhíse ar fáil mar chuid de Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh agus is áisitheoirí muid chun scileanna pleanála agus cumarsáide a mhúineadh do theagascóirí uirlise. Gliogáil ar na roghanna thuas chun tuilleadh eolais a fháil faoinár gcúrsaí ceoil.