Tá ranganna seach-churaclaim riachtanach le haghaidh daoine óga agus iad ag bunú caithimh aimsire agus spéiseanna.

Cuireann The Mobile Music School réimse ranganna seach-churaclaim ar siúl atá dírithe ar theagasc uirlisí agus gutha.

Oireann na ranganna do thosaitheoirí, fheabhsaitheoirí agus ard-taibheoirí araon. Díríonn na ranganna ar shuim ceoil na ndaltaí a chothú.

Bíonn rogha ag na daltaí scrúdaithe ceoil a dhéanamh. Is don taitneamh amháin a fhoghlamaíonn cuid eile agus baineann cuid eile úsáid as ár ranganna chun iad féin a ullmhú don scrúdú praicticiúil atá mar chuid den Teastas Sóisearach agus Ardteist.

 

Teagasc Uirlise agus Gutha

Cuirimid teagasc seachtainiúil a mhaireann 30 nóiméad ar fáil i scoileanna. Is féidir piocadh ó na huirlisí seo a leanas: an Giotár, an Veidhlín, an Pianó, an Sacsafón nó an Amhránaíocht.

Mar gheall ar na ranganna seo tabharfaidh na daltaí faoi deara go mbeidh feabhas mór tagtha ar a gcumas teicniúil agus ceoil agus beidh siad in ann nodaireacht cheoil a léamh.

Oireann na ranganna do thosaitheoirí, fheabhsaitheoirí agus ard-taibheoirí araon. Díríonn na ranganna ar shuim ceoil na ndaltaí a chothú.

Bíonn rogha ag na daltaí scrúdaithe ceoil a dhéanamh. Is don taitneamh amháin a fhoghlamaíonn cuid eile agus baineann cuid eile úsáid as ár ranganna chun iad féin a ullmhú don scrúdú praicticiúil atá mar chuid den Teastas Sóisearach agus Ardteist.

 

Teagasc Uirlise i nGrúpaí

Cuirimid teagasc gutha, giotáir agus veidhlín ar fáil. An sprioc leis na ranganna ná feabhas a chur ar fheasacht theicniúil agus cheoil an dalta ar an uirlis atá á sheinm acu in áit spraíúil agus suaimhneach.

Tríd imeachtaí teicniúla, a bheith ag seinm in éineacht le tionlacan, amhráin agus píosaí ceoil, tagann fás ar mhúinín agus ar fheasacht an dalta léiriú a dhéanamh mar chuid de ghrúpa.

Is deis iontach iad na ranganna tús a chur le teagasc uirlise an pháiste. De ghnáth is ranganna seachtainiúla de 50 nóiméad agus le ochtar dalta ar an gcuid is mó iad.