Bunaithe sa bhliain 2011, cuireann an Mobile Music School ceardlanna ceoil ar ardchaighdeán ar fáil i scoileanna, dírithe go cothrom ar bhuachaillí agus ar chailíní.

Cuirimid cúrsaí ar fáil bunaithe ar na disciplíní seo a leanas – drumadóireacht, canadh, ceolamharclannaíocht; ligeann ár gceardlanna do dhaltaí ceol a fhiosrú agus a fhoghlaim i seisiún idirghníomhach.

Ag deireadh na gceardlann, tugann muid Teastas Rannpháirtíochta do gach dalta le bronnadh orthu ag Oíche Bronnadh na nDuaiseanna don Idirbhliain.

 

Cén Fáth Ar Chóir Muid A Roghnú?

  • Tá muid ag obair le meánscoileanna ar fud na hÉireann ón bhliain 2011
  • Fostaíonn muid foireann de theagascóirí láncháilithe le seantaithí
  • Tá grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ag ár dteagascóirí ar fad agus cloíonn siad le polasaithe um chosaint leanaí
  • Cuireann muid stíl foghlama spraíúil chun cinn
  • Tugann muid deis do gach dalta páirt a ghlacadh
  • Níl costas ard ar na ceardlanna
  • Tá spraoi ag baint linn

 

“I mí Fheabhra chuir muid an Mobile Music School in áirithe chun ceardlann drumadóireachta a dhéanamh lenár ndaltaí TSCS. Ba léir ón tús go raibh eolas maith ag an teagascóir ar thimpeallacht na scoile agus ar dhaoine óga. Rath a bhí in gach ceardlann agus d’éirigh le gach dalta roinnt ráiteas ar leith don TSCS a fháil uathu. Mholfainn go mór an Mobile Music School do aon mheánscoil amuigh ansin.” – Emer Cahill, Coláiste Chiaráin, Cromadh, Co. Luimnigh.