Meánscoileanna

Ritheann The Mobile Music School cláir uirlise seach-churaclaim agus ceardlanna ceoil i meánscoileanna agus Gaelcholáistí. Leis an taithí atá againn, tá sé aithnithe againn an oiread leasa a bhaineann leis na ranganna seo chun scileanna oiriúnacha don todhchaí agus don áit oibre a bhronnadh ar dhéagóirí.

Le linn na ranganna faigheann daltaí an deis obair a dhéanamh mar chuid de ghrúpa, forbairt a dhéanamh ar a scileanna cumarsáide agus a smaointeoireacht chruthaitheach, forbairt ar bhealach meáite agus suaimhneach a fhad is atá féinmheas, cruthaitheacht agus féinmhúinín ag forbairt.

Lean na nascanna thuas le haghaidh breis eolais.