Ritheann na ranganna seo ar feadh 24 nó 32 seachtaine. Cuirimid ranganna curaclam agus tionscadail uirlisí ar fáil agus tá an-cháil ar an dá rogha.

Bunaithe ar na trí snáithe de churaclam ceoil na mbunscoileanna atá na ranganna seo – Éist & Freagair, Léiriú agus Cumadóireacht. Cuimsítear neart gnéithe de na gearrchúrsaí atá againn ‘Bí ag Drumadóireacht’, ‘Bí ag Canadh’ agus ‘Foghlaim & Taiscéal’. Cinntíonn seo gur ar bhealach spraíúil, suaimhneach agus le struchtúr atá siad ag foghlaim.

Ón mbliain 2011 tá breis is 5,000 páiste tar éis taitneamh a bhaint as na ranganna seo i scoileanna ar fud na tíre. Táimid cinnte go mbainfidh na páistí i do scoil féin an taitneamh céanna astu.

Baineann tairbhí leis na ranganna seo do na múinteoirí bunscoile chomh maith. Is minic a chruthaíonn ár gcúrsaí smaointe úra múinteoireachta dóibh agus múinín úr iontu i dteagasc an cheoil.

Bíonn sé mar sprioc againn leis na ranganna seo béim a chur ar an gceol i do scoil.

 

Veidhlín sa Seomra Ranga

Bunaithe sa seomra ranga, tugann an clár ‘Veidhlín sa Seomra Ranga’ deis do scoileanna veidhlín a theagasc do na daltaí ag múinteoir cáillithe.

Le linn na ranganna seachtainiúla seo, faigheann gach páiste deis ceol a sheinm mar chuid den ghrúpa. Tagann feabhas iontach ar gach páiste ó thaobh feasacht ceoil, féin-mhúinín agus múinín mar cheoltóirí agus smaointeoirí cruthaitheacha.

Foghlaimíonn na páistí faoi na gnéithe teicniciúla a ghabhann leis an veidhlín; conas a léitear ceol agus faoi cheol gach cúinne den domhain.

Spreagann ‘Veidhlín sa Seomra Ranga’ braistint i measc na ndaltaí go bhfuil rud éigin bainte amach acu mar rang agus mar cheoltóirí.  Tugann na ranganna deis do scoileanna ceolfhoireann a chruthú…… más mian leo!

 

Fliúit Shasanach sa Seomra Ranga

Is bealach simplí agus inachmhainne é foghlaim na fliúite Shasanach ceol a chur in aithne do na daltaí agus clár ceoil rathúil a bhunaigh.

Leis an gclár seo tagann múinteoir ón Mobile Music School chun na scoile gach seachtain agus múineann siad na ranganna ar fad sna seomraí ranga.

Bíonn plean leagtha amach roimh ré agus iarraimid ar gach múinteoir páirt a ghlacadh sna ranganna agus dul siar a dhéanamh idir ranganna.

Foghlaimíonn na páistí faoi na gnéithe teicniciúla a ghabhann leis an bhfliúit Shasanach; conas a léitear ceol agus faoi cheol difriúil ó gach cúinne den domhain. Chomh maith, faigheann siad deis ceol a sheinm le chéile gach seachtain.

Spreagann ‘Fliúit Shasanach sa Seomra Ranga’ braistint i measc na ndaltaí go bhfuil rud éigin bainte amach acu mar rang agus mar cheoltóirí.  Tugann na ranganna deis do scoileanna ceolfhoireann a chruthú…… más mian leo!

 

Cnaguirlisí sa Seomra Ranga

Bíonn daltaí na scoileanna a ghlacann leis an gcúrsa seo an-tógtha leis. Rang 30 nóiméad agus an-idirghníomhach atá ann gach seachtain.

Foghlaimíonn na páistí faoi na gnéithe teicniciúla a ghabhann leis an gceol; conas a léitear ceol, faoi cheol difriúil ó gach cúinne den domhain agus faoin tábhacht a bhaineann leis an mbuille. Chomh maith, bristear an rang suas agus bíonn páirteanna ar leith le seinm ag gach grúpa.

Spreagann ‘Cnaguirlisí sa Seomra Ranga’ braistint i measc na ndaltaí go bhfuil rud éigin bainte amach acu mar rang agus mar cheoltóirí.

Cosúil lenár gcúrsaí ar fad, ceanglaíonn na ranganna seo trí snáithe ceoil an churaclaim.