Bunscoileanna

Cuireann The Mobile Music School cláranna ceoil, gearrchúrsaí ceoil a mhaireann cúig nó deich seachtain, ceardlanna agus ranganna tar éis am scoile i mbunscoileanna ar fáil trí mhéan na Gaeilge.

Tá ár gcúrsaí bunaithe ar an trí snáithe atá mar chroí de churaclam ceoil an NCCA agus tá struchtúr orthu oiriúnach don ghrúpa ranga lena bhfuil muid ag obair.

Maireann na séisiúin 30 nó 45 nóiméad agus eagraimid ár gclár ama timpeall do chlár ama.

Tá neart taithí againn mar fhoireann ag obair i mbunscoileanna agus bíonn spraoi againn leis na páistí agus muid ag iarraidh iad a spreagadh sa cheol ar bhealach suaimhneach, trí mheán na Gaeilge agus ar fad dírithe ar an bpáiste féin.

Pioc ceann de na roghanna thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoinár gcúrsaí agus ár gceardlanna.