Ár NIonaid

An speisialtacht atá againn san Mobile Music School ná ranganna ceoil a chur ar fáil le haghaidh páistí.

Tar éis cúig bliana ag obair i scoileanna ar fud na hÉireann agus tóir mhór ar ár ranganna ceoil, tá muid ag tabhairt an saineolas seo linn chuig dhá ionad nua “Mobile Music” i bPort Mearnóg agus Mullach Íde.

Ag tosú i mí Mheán Fómhair 2016, beidh ár ranganna ceoil dírithe go príomha ar pháistí scoile agus beidh siad ar siúl uair sa tseachtain. Ar son tuilleadh eolais mar gheall ar na ranganna, suíomhanna agus costais gliogáil ar an rogha chuí thuas.

Tá muid ag súil le bualadh leat agus saibhreas an cheoil a roinnt le do pháiste.